Holy Temple Church Of Tonga Pacific Music 7 / Var

Details

aec.pn7007.2 3/18/97 New
$20.39 $23.99

Product Promotions

15% off sitewide (excluding pre-orders, sale items, exclusives, and select items)

Shipping Promotions

ID: aec.pn7007.2

Variations

  CD
  New
  Release
  New
  Used
  Holy Temple Church Of Tonga Pacific Music 7 / Var Pan
  $20.39
  -

Add to cart options

Product Actions

Availability: In Stock

Track Listing

CD: 1

 1. 1. Lali Beating - 1:01
 2. 2. Ko Koe Sisu and Lali Beating - 1:19
 3. 3. Himi 507 - 2:26
 4. 4. Ko E Lotu 'A E 'Eiki , No. 1 - 2:36
 5. 5. Himi 410: Pea Tau Fakafeta'i - 2:46
 6. 6. Ke Tau Hiva Mo Fakafeta'i - 3:58
 7. 7. Sisu Ko E Tu'i - 2:39
 8. 8. Hongofulu 'O E Tautea - 5:06
 9. 9. Sio Ki He Fuka - 2:48
 10. 10. Laumalie - 5:16
 11. 11. Tokanga - 4:14
 12. 12. Ha'u Ta O - 4:06
 13. 13. Ko E Pilinisi - 4:34
 14. 14. Hiki Ha'a Tau Mavava - 6:45
 15. 15. Mavava - 4:38
 16. 16. Sisu Ko E Maama - 2:56
 17. 17. Ko E Temipale Tapu - 1:19
 18. 18. Himi: Ko E Hau Toka - 2:16
 19. 19. Ko E Lotu 'A E 'Eiki , No. 2 - 4:31
 20. 20. Himi 486: Ko Sione - 2:37
 21. 21. Ko E Lotu Tauma'u - 1:47
 22. 22. Feilaulau - 6:39
 23. 23. Saliote - 2:17
 24. 24. Himi 639 - 2:19
 25. 25. Himi 391: 'Oku Ai Ha Ki'i Fonua - 2:10
 26. 26. 'Eiki Mafimali - 1:02

Product Details

Release Date
3/18/97 

Customer Reviews