Ethiopiques 25 / Various

Details

aec.bud860177.2 6/8/10 New
$11.19 $13.99

Product Promotions

20% off CD, DVD, and Blu-ray (excludes pre-orders, sale items, and exclusives)

Shipping Promotions

ID: aec.bud860177.2

Variations

  CD
  New
  Release
  New
  Used
  Ethiopiques 25 / Various Buda Musique
  $11.19
  -

Add to cart options

Product Actions

Availability: In Stock

Track Listing

CD: 1

 1. 1. Gèbrè Guratch Guté - 3:44
 2. 2. Agul Nèw - 3:53
 3. 3. Almaz Men Eda Nèw - 4:47
 4. 4. Qondjityé - 5:38
 5. 5. Wèfé Yelala - 3:55
 6. 6. Megnot Eko Helm Nèw - 3:49
 7. 7. Enkoy Nat Yabay Dar - 3:22
 8. 8. Yakolèlé - 4:54
 9. 9. Tchebo Aymolam - 4:32
 10. 10. Tsegérèda Abèba - 3:09
 11. 11. Feqer Bétwan Sèrta - 3:35
 12. 12. Ayamaru Eshèté - 4:01
 13. 13. Ashasha Bèyèw - 4:35
 14. 14. Yèbèrèha Lomi - 4:34
 15. 15. Kasègnèsh - 3:03
 16. 16. Feqer Bèqumèna - 6:49
 17. 17. Shemèrmari Tiya - 5:32
 18. 18. Abèbayénèsh - 3:18
 19. 19. Bezu Gizié Allèfè - 3:50
 20. 20. Yèborèna Gamé - 4:33
 21. 21. Balèndjèré - 3:52
 22. 22. Sèlam Lèhulatchen - 3:22

Product Details

Release Date
6/8/10 

Customer Reviews